Які корупційні ризики несе проєкт постанови Кабміну щодо розпорядження майном АТ «Укрзалізниця»

Які корупційні ризики несе проєкт постанови Кабміну щодо розпорядження майном АТ «Укрзалізниця»

Національне агентство з питань запобігання корупції окрім антикорупційної експертизи проєктів законів у 2021 році почало проводити експертизу проєктів актів Уряду. Згідно з повідомленням НАЗК, антикорупційна експертиза дозволяє виявити положення, які в разі ухвалення акту можуть сприяти поширенню корупційних практик. Тобто завдяки експертизі можна запобігти виникненню корупційних схем ще до прийняття акту.

Вже у грудні 2021 року експерти НАЗК провели антикорупційну експертизу проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку розпорядження майном акціонерного товариства “Українська залізниця”» та в окремих нормах виявили фактори, які можуть створити передумови та умови до неефективного розпорядження майном компанії та відчуження (передачі в оренду, користування) активів за неринковими цінами. Зокрема:

— обмеження функцій контролю наглядової ради за розпорядженням активами компанії;

— скасування необхідності проведення незалежної оцінки майна перед передачею його в оренду, користування/концесію.

Проєктом нормативного акту пропонується визначати стартову ціну майна на рівні його балансової вартості, крім випадків, коли законом встановлено обов’язкове проведення незалежної оцінки майна. Тобто майно може відчужуватись за економічно необґрунтованою ціною.

Водночас не слід забувати про те, що на сьогодні в АТ «Укрзалізниця» відсутня наглядова рада, без якої неможливо вчинити значний правочин, якщо ринкова вартість майна становить від 10 до 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Також неможливо здійснити відчуження, передачу в користування, оренду будівель, споруд, рухомого складу, нематеріальних активів, у тому числі товарних знаків.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року Кабінет Міністрів України не продовжив контракт з головою наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунером і трьома її членами: Сергієм Лещенком, Андреасом Матьє і Олегом Журавльовим. А 20 жовтня 2021 року Кабмін звільнив останнього члена наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Адомаса Аудіцкаса.

Оскільки на сьогоднішній день без наглядової ради неможливо вчинити значний правочин, відчуження майна АТ «Укрзалізниця» можливо тільки за рішеннями:

  • вищого органу товариства (у нашому випадку акціонера в особі Кабінету Міністрів України), якщо ринкова вартість майна становить від 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
  • правління підприємства, якщо ринкова вартість майна становить до 10% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Таким чином обмеження функцій наглядової ради та відсутність актуальної ринкової оцінки майна компанії можуть створити реальні передумови до відчуження активів за заниженою вартістю.

Тому пропозиції НАЗК щодо необхідності погодження з наглядовою радою АТ «Укрзалізниця» відчуження цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів, затвердження уніфікованої методики оцінки майна та збереження вимоги щодо проведення незалежної оцінки майна цілісних майнових комплексів та структурних підрозділів товариства у разі передачі їх в оренду, користування, концесію — є цілком обґрунтованими.

Висновок

Враховуючи викладене, можна припустити, що проєкт постанови Кабінету Міністрів за задумом мав не тільки спростити відчуження, передачу в користування, оренду будівель, споруд, рухомого складу, нематеріальних активів АТ «Укрзалізниця» (які, наприклад, є непрофільними для підприємства), а й фактично зняти відповідальність з Кабміну та правління підприємства шляхом нормативного відображення «необхідних» положень.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ