Про легітимність надання послуг від “Моррічсервіс”

Про легітимність надання послуг від “Моррічсервіс”

За останні два роки правоохоронцями були задокументовані, а журналістами-розслідувачами висвітлені численні злочинні схеми, повязані з оформленням дозвільних документів моряків. Згідно з офіційно задекларованим переліком послуг, атестацією моряків займається державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового транспорту». Але цей статус суперечить низці законодавчих актів та положень, у тому числі представлених на сайті Державної фіскальної служби України. Про невідповідність заявленого ДП «Моррічсервіс» переліку послуг нормативно-правової бази та корупційну складову у наданні цих послуг читайте в матеріалі.

Багато років, незважаючи на скарги з боку службовців суднової команди та публікації в ЗМІ, корупційна складова в алгоритмі оформлення дозвільних документів моряків залишалася константою. Ситуація змінилася з липня 2021 року, коли кіберфахівці Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили і заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. У результаті розслідування вдалося встановити, що державний реєстр роками перебував у володінні сторонніх приватних осіб, які незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували щороку, сягав понад 150 мільйонів доларів США.

Корупційна схема була побудована таким чином, що моряки фактично не мали можливості самостійно пройти тестування через особистий кабінет автоматизованої системи тестування моряків (АСТ). Морякам створювали штучні перешкоди, затягували строки видачі сертифікатів чи спотворювали результати тестів. Спотворені умови тестування змушували моряків звертатися до посередника, який за допомоги нелегітимного додатку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження. Винагорода «агенту» становила 3-8 тисяч доларів залежно від посади моряка.

Процедура проходження сертифікації для моряків

Державне підприємство «Сервісний центр морського та річкового транспорту» («Моррічсервіс»), що опікується питаннями сертифікації та видачі посвідчень морякам, належить до сфери управління державної служби морського та річкового транспорту України («МОРАД»). Згідно із нормативною документацією «Моррічсервіс» був створений із метою задоволення державних і суспільних потреб та обслуговування громадян, фізичних і юридичних осіб з питань надання послуг у сфері морського та річкового транспорту.

На офіційному веб-сайті підприємство декларує надання, зокрема, послуг для моряків: організаційно-технічне отримання моряками дипломів, підтвердження до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень особи моряка та інших документів моряка; надання судноплавним компаніям та іншими організаціям із найму моряків інформації щодо дійсності документів моряків.

Але згідно з абз. 1 п. 3 Інструкції, затвердженої Наказом Міністерства транспорту України від 27.09.1993 № 322: оформлення, видача, продовження, облік і зберігання посвідчення особи моряка здійснюється капітаном морського порту.

А згідно з п. 4 цієї ж Інструкції керівництво і відповідальність за діловодство, що проводиться по посвідченнях особи моряка, також покладено на капітана морського порту.

Виходить, що видача кваліфікаційних документів моряка та посвідчень особи моряка має здійснюватися через територіальні підрозділи служби капітану порту.

На офіційному веб-ресурсі ДФС України представлений «Перелік кодів економічної діяльності за національним класифікатором» (затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року № 457), згідно з яким ДП «Моррічсервіс» не має законних підстав надавати адміністративні послуги з видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та інших кваліфікаційних документів.

У розділі 4 зазначеного Переліку міститься визначення поняття «послуга», яка є результатом економічної діяльності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їхнього виробництва, а момент завершення послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

По факту надання сертифікаційних послуг морякам ДП «Моррічсервіс» зазначеної норми не дотримується, оскільки підприємством надаються послуги щодо: оформлення та видачі посвідчення особи моряка та оформлення дипломів особам командного складу морських суден. Отже, отримання дипломів та їхнє підтвердження радіо-спеціалістами здійснюється окремо від процесу їхнього виробництва, оскільки безпосереднє оформлення документів моряків, їхнє підписання та облік здійснюються капітанами морських портів.

Законодавче підґрунтя діяльності ДП «Моррічсервіс»

У Статуті ДП «Моррічсервіс» відповідно до підпункту 2.1.: основною метою діяльності ДП є отримання прибутку та задоволення державних і суспільних потреб щодо створення сучасних умов обслуговування громадян, фізичних і юридичних осіб з питань надання якісних та своєчасних послуг у сфері морського та річкового транспорту.

Відповідно до підпункту 2.3.: одним із предметів діяльності підприємства є організаційно-технічне забезпечення підтвердження з видачі дипломів, підтверджень до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень особи моряка та інших документів моряків, визначених законодавством.

Виходячи з положень Статуту та предмету діяльності: прийом та видача дипломів, підтверджень до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень особи моряка та інших документів моряків, визначених законодавством, до компетенції ДП «Моррічсервіс» не належить.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», Кабінет Міністрів України затверджує перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг.

На сьогоднішній день згідно з «Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання адміністративних послуг» (затвердженим Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р), через центри адміністративних послуг надаються 412 послуг, серед яких видача посвідчення моряка та обмін посвідчення моряка. Видача дипломів, підтвердження до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, свідоцтва фахівця тощо — розпорядженням не передбачено.

У той же час, відповідно до п. 7 Положення «Про Державну службу морського та річкового транспорту України» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України» від 06.09.2017 № 1095: Морська Адміністрація здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Отже, діяльність ДП «Моррічсервіс» фактично не регламентована діючим законодавством, послуги не відповідають переліку кодів економічної діяльності за національним класифікатором, а окремі з них або не належать до компетенції державного підприємства, або взагалі не передбачені. Сподіваємось, що ця невідповідність потрапить у пул інтересів відповідальних чиновників Міністерства інфраструктури та контролюючих органів України.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ