Укрзалізниця замовила оцінку майна за 27 млн. грн.

Укрзалізниця замовила оцінку майна за 27 млн. грн.

Наприкінці жовтня АТ “Укрзалізниця” провела тендер на «Послуги з оцінки майна для цілей бухгалтерського обліку» з очікуваною вартістю закупівлі 27 млн. грн. з ПДВ (UA-2021-07-20-002621-а). Зокрема, переможець тендера має оцінити основні засоби, нематеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції для цілей бухгалтерського обліку, що обумовлено необхідністю виконання вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики товариства.

За результатами тендерних процедур Укрзалізниця визнала переможцем процедури закупівлі та повідомила про намір укласти договір про закупівлю «Послуги з оцінки майна АТ «Укрзалізниця» для цілей бухгалтерського обліку» з ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» на суму 12,9 млн грн з ПДВ.

Зазначена ініціатива стала першою переоцінкою основних засобів Укрзалізниці з 2014 року та з моменту створення акціонерного товариства. Зауважемо, що відповідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Укрзалізниця мала б проводити таку переоцінку регулярно. Тендери щодо отримання послуг з оцінки майна Укрзалізниця намагалася провести у 2019-тому та у 2020-тому роках. Але з різних причин аукціони були відмінені.

Отже, у 2014-тому році проводилась остання оцінка майна Укрзалізниці з метою формування статутного капіталу компанії. З того часу, під впливом інфляційних процесів, відбулися значні зміни ринкової вартості об’єктів. Саме тому, проведення оцінки є нагальною потребою для забезпечення виконання облікової політики, якою встановлено, що АТ «Укрзалізниця» обліковує основні засоби та нематеріальні активи за переоціненою вартістю, що є їх справедливою вартістю.

Прийняти участь у тендері, що відбувся виявили бажання 4 учасника:

  • ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс».
  • ТОВ «Делойт і Туш».
  • ТОВ «Консалтингова компанія «Острів».
  • ТОВ «Адвайзорі та Ресьорч».

Але, до участі було допущено лише перших три компанії. Пропозиція ТОВ «Адвайзорі та Ресьорч» не відповідала кваліфікаційним критеріям та вимогам тендерної документації.

Єдиним критеpієм вибору переможця закупівлі Послуги була ціна. Під час аукціону учасники надали такі найнижчі цінові пропозиції:

  • ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» -17263 тис грн.
  • ТОВ «Делойті Туш»-17264 тис грн.
  • ТОВ «Консалтингова компанія «Острів»- 12 900 тис грн.

Зважаючи на те, що великі аудиторські компанії ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс» та ТОВ «Делойт і Туш» вирішили не знижувати свої цінові пропозиції за поріг – 17,2 млн. грн., ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» отримала найкращу цінову пропозицію та була визначена переможцем тендеру.

Згідно офіційної інформації: ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» — консультаційна компанія з питань бізнес-планування, інвестиційного проектування, незалежної оцінки майнових прав на нерухомість, бізнесу, нематеріальних активів. Компанія зареєстрована в Україні 29.11.2012 року.

Хочемо зауважити, що за результатом проведеного тендеру, запропоновані цінові пропозиції учасників виявилася на 36-52% нижчими за встановлену Укрзалізницею очікувану вартість. Цей факт викликає певні застереження щодо ефективності визначення працівниками залізничного монополіста очікуваної вартості закупівлі.

Викликає занепокоєння що, під час проведення процедури, до тендерного комітету надійшла велика кількість скарг від потенційних учасників. В результаті, Укрзалізниця неодноразово вносила зміни до тендерної документації щодо усунення дискримінаційних умов. Тим не менше, деякі зміни до тендерної документації, внесені Укрзалізницєю за власної інціативи виглядають сумнівними.

Зокрема, на початку закупівлі Послуги Укрзалізниця планувала провести оцінку майна станом на 01.07.2021. Але у вересні 2021 року менеджерами підприємства внесено зміни до тендерної документації і проведення оцінки майна перенесли на пізніший термін – 01.01.2022 року. При тому, що кінцеві строки надання Послуги з оцінки майна згідно умов тендеру встановлено до 31.12.2021. Виникає питання, якими чином проведення оцінки майна станом на 01.01.2022 року можливо провести до 31.12.2021 року?

Згідно інсайдерської інформації, ініціатива щодо перенесення строків оцінки майна надійшла від нового керівництва Укрзалізниці – О.М.Камишіна. Олександр Камишін був призначений на посаду в.о. голови правління AТ «Укрзалізниця» 12.08.2021 року, напередодні внесення змін до тендерної документації.

Перенесення термінів оцінки основних засобів на наступний рік обумовлене намаганням АТ “Укрзалізниця” змінити фінансові результати діяльності підприємства за 2021 рік. Адже, проведення переоцінки основних засобів станом на 01.07.2021 року призвело б до додаткових витрат Укрзалізниці у поточному році y розмірі 3,3 млрд. грн. амортизації основних засобів. Але, оцінка майна проведена станом на 01.01.2022 року дозволить новому керівнику та новому правлінню Укрзалізниці прозвітувати про прибутки компанії за 2021 рік.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ