Аналіз Проекту Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи» (№4578-1 від 29.01.2021)

Аналіз Проекту Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи» (№4578-1 від 29.01.2021)


Проектом Закону доповнюватиметься ч.2 ст. 19 Закону України «Про ринок природного газу» шляхом викладення абзацу третього у наступному вигляді: 

«Перед укладенням договору з суб’єктом ринку природного газу (замовником) оператор газотранспортної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG можуть вимагати від такого суб’єкта підтвердження його платоспроможності відповідно до кодексу газотранспортної системи, кодексу газосховищ або кодексу установки LNG. Така вимога має бути пропорційною і застосовуватися у недискримінаційний спосіб».

Запропонована норма здійснює підміну понять, а саме: «замовник» (Законом України «Про ринок природного газу» – ширше, універсальне) на «замовник приєднання» (Кодекс ГТС).  

Кодекс ГТС визначає «замовника приєднання» як юридичну особу або фізичну особу-підприємця, яка бажає приєднати свої об’єкти до газотранспортної системи з метою постачання газу власного виробництва. 

Посилаючись на принципи формування законодавчих норм, будь-яке подальше використання поняття «замовник» у нормах статті 19 має трактуватись як «замовник приєднання».

Тобто надання можливості приєднання індивідуальними споживачами за принципом, передбаченим новою редакцією статті 19, виключається.

Дискримінаційними, маніпулятивними та потенційно корупційними можна вважати повноваження оператора до вимог підтвердження платоспроможності замовника. 

Не зважаючи на прагнення уникнути подальшого зростання заборгованостей за комунальні послуги та завчасно «відмічати» потенційних неплатників, відсутні будь-які законодавчо-встановлені вимоги щодо оцінки платоспроможності.

Проект Закону вводить нову статтю 191, з метою заміщення частини 9 статті 19 Закону України «Про ринок природнього газу» (Технічні та комерційні умови приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи визначаються в кодексі газотранспортної системи або кодексі газорозподільних систем).

Метою статті 191 можна вважати уніфікацію порядку дій та визначення прав та обов’язків учасників процесу приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи. В той самий час, законодавцем не передбачено норм, контролю за здійсненням оцінки робіт (послуг) з приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем. 

Так, замовнику надається ряд варіантів реалізації підключення до газотранспортних мереж, серед яких найпривабливішим та найвірогіднішим для реалізації є замовлення «пакету послуг» у оператора ГТС. Таким чином, право оцінки «платоспроможності», слугуватиме інструментом збору відомостей щодо потенційного замовника/користувача.

Слід зазначити, що скасування частини 9 статті 19 Закону України «Про ринок природнього газу» призведе до призупинення вимог, щодо оцінки робіт, встановлених регулятором в особі НКРЕКП та нарощення корупційних можливостей. 

У чинній редакції частини 9 статті 19 Закону України «Про ринок природнього газу» у частинах, що стосуються визначення способів оплати виконаних робіт, присутні формулювання «…затвердженої Регулятором».

В проекті Закону присутня норма, метою якої є створення «вікна можливостей» для впровадження схем незаконного збагачення та штучного завищення цін на послуги, а саме частина 3 Розділу ІІ «Прикінцеві положення». 

Частиною 3 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» Проекту Закону пропонується створення регулятором нової методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, що випливають з Проекту Закону №4578-1 протягом чотирьох місяців з моменту набрання ним чинності, що відбудеться через три місяці після прийняття. 

Це значить, що протягом 7 місяців (3 місяці з моменту прийняття та 4 місяці на розробку та ухвалення) приєднання до газотранспортних та газорозподільних систем відбуватиметься (якщо відбуватиметься) цілковито на умовах виконавців робіт без жодного нормативного регулювання. 

Існує вірогідність умисного формування тексту законодавчої норми таким чином, аби уникнути її подальшого виконання. 

У її формулюванні присутнє порушення вертикалі підпорядкування, оскільки до повноважень Верховної Ради не входить надання прямих доручень органам виконавчої влади до яких входить НКРЕКП, а лише опосередковано через Кабінет Міністрів України.

Законодавцем пропонується створення статті 21 (Забезпечення контролю за використанням ресурсів природного газу), що вводитиметься до Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Таке доповнення передбачає створення інформаційної бази даних споживання природного газу». За своєю суттю втілення вказаної ідеї є необхідним. В той самий час ініціаторами Проекту Закону не конкретизовано тип інформації, що використовуватиметься базою даних. 

Прогнозовано, для функціонування та вирішення завдань, що покладатимуться на держателя інформаційної бази даних необхідними є персональні дані користувачів, фінансовий стан,  інформація про рахунки (банківські, розрахункові, особисті надані відповідним ЦОВ), ідентифікаційні номери лічильників та місця їх розташування.

Не зрозумілим є джерело фінансування створення та функціонування інформаційної бази даних, статус доступу, коло осіб, що користуватимуться, наповнюватимуть або ж здійснюватимуть її адміністрування.

Посилаючись на норми статті 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», за аналогічним принципом, вірогідними джерелами фінансування можуть стати:

  • кошти суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, 
  • кошти відповідного бюджету, крім коштів місцевих бюджетів
  • інші джерела, не заборонені законом.

Тенденції на ринку комунальних послуг та у сферах пов’язаних з природними ресурсами, що перебувають у користуванні громадян спонукають вважати, що найприйнятнішим джерелом фінансування стануть надходження від сплати комунальних платежів за рахунок чергового підвищення їх вартості.

1. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Юридична особа заснована 05.02.2019 шляхом відокремлення від НАК «Нафтогаз України» (єдиноосібний засновник – АТ «Магістральні газопроводи України»). Офіційну діяльність розпочато 01.01.2020.

За даними ЗМІ, на обслуговування ТОВ «Оператор ГТС України» щорічно виділяється 1 млрд. дол. США з державного бюджету. Вказана сума слугує «обґрунтуванням» завищених цін під час проведення закупівель, що здійснюються за рахунок «власного бюджету» (кошти від господарської діяльності підприємства).

Серед поставників обладнання, що отримують перемоги під час закупівель ТОВ «Оператор ГТС України» є ряд юридичних осіб, підконтрольних Закусилу Федору Павловичу (Fedor Zakusilo), а саме: Liberty Tool International та Vorex LLC. 

При участі Liberty Tool International у процедурах закупівлі (переможець у 7 закупівлях на 397.8 млн. грн, укладено 6 договорів на 387 млн. грн в АТ «Укргазвидобування, АТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Оператор ГТС України») використовувалась контактна інформація, що підтверджує діяльність представників в Україні (мобільний телефон: 380683834464), а також може слугувати підтвердженням фіктивності «американської» реєстрації юридичної особи, оскільки електронна пошта представника – fedor.zakusilo@libertytools.net, а саме доменне ім’я @libertytools.net зареєстрована в українській доменній зоні провайдером ТОВ «Лакі Нет ЮА».

Серед «цікавих» переможців закупівель ТОВ «Оператор ГТС України» виявлено юридичну особу IEC Consulting Ltd (реєстраційний номер 08543025). 

Підставою вважати її пов’язаною з юридичними особами, підконтрольними Федору Закусилу, є використання послуг приватного нотаріуса Ксенії Федорової для легалізації документів до участі у публічних закупівель. 

Так, серед документів завірених нотаріальною печаткою Ксенії Федорової є «Declaration of Company Authority_Eng_Ukr.pdf», поданий IEC Consulting Ltd для участі у закупівлі UA-2020-12-31-000416-b. За результатами закупівлі IEC Consulting Ltd визнано переможцем та уклала договір з замовником на 227 млн. грн. Єдиним допущеним конкурентом значиться Vorex LLC, що користувалась послугами Федорової К.І. при легалізації документів для участі у закупівлі UA-2020-04-07-002349-a. 

Vorex LLC під час участі у закупівлі UA-2020-12-31-000416-b надало підтвердження виконання аналогічних договорів у файлі «2.1 Довідка про аналогічний договір Vorex крани.pdf», що повідомляє про виконання договорів в інтересах ООО «Мастер Вектор» (ОГРН: 1157847072613), що здійснює діяльність інтересах ООО «Газпром-комплектация» (пов’язана з будівництвом газогону «North Stream-2») та ряду дочірніх компаній ООО «Роснефть».

Згадані юридичні особи почали діяльність на території України у 2017 році, в той час як Сергій Макогон (діючий керівник ТОВ «Оператор ГТС України») займав керівні посади в АТ «Укртрансгаз» та відповідав за створення довгострокової стратегії розвитку ГТС України, ініціював розробку та впровадження Кодексу ГТС.

Згідно постанови НКРЕКП від 17.03.2020 №619, інвестиції в інфраструктуру ГТС України у період з 2020 по 2029 рр. передбачені в розмірі 38.7 млрд. грн.

За даними окремих ЗМІ, Проект Закону №4578-1, який фактично передасть під контроль оператора ГТС газорозподільчі мережі, лобіювався екс-народним депутатом 9-го скликання Ольгою Бєльковою – директором з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ТОВ «Оператор ГТС України». 

Таким чином, при вступі законодавчої норми в силу без змін, ТОВ «Оператор ГТС України» збільшить фактичний вплив на  роботу ринку природного газу в Україні. 

Законодавча ініціатива №4578-1 надає Оператору ГТС можливість безконтрольного використання бюджетних коштів під час проведення закупівель (з метою забезпечення підключення замовників), що призведе до вимивання «переплат» з державного бюджету в інтересах окремих юридичних осіб. 

Вимивання приведе до зниження реального операційного балансу Оператор ГТС, що може слугувати приводом до підвищення цін за транспортування природного газу та його аналогів для споживачів в інтересах виконання річного фінансового плану ТОВ «Оператор ГТС України». 

2. «KINSTELLAR».

В Україні зареєстровано юридичну особу ТОВ «Кінстеллар», діяльність якої тісно пов’язана з енергетичним сектором України. Керівник ТОВ «Кінстеллар» – Білак Даніель Ендрю у період з 2018 по 2019 займав посади представника держави у наглядових радах АТ «Ощадбанк» та АТ «Укрзалізниця» . 

На офіційному сайті «Kinstellar» присутня інформація про злиття ТОВ «Кінстеллар» та DLA Piper Ukraine (попереднє місце роботи ініціатора Проекту Закону №4578-1 Андрія Жупанина).

Серед операційного портфелю ТОВ «Кінстеллар» та афілійованих осіб приведені приклади успішної діяльності: 

  • З 2017 року до 31 грудня 2020 послуги, пов’язані з юридичним супроводженням роботи наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та її комітетів, надавались афілійованими компаніями «Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda» та ТОВ «Кінстеллар» відповідно до укладених «Нафтогаз України» договорів, які підписані за результатами закупівель UA-2018-07-27-001790-b, UA-2016-11-25-001526-a загальною вартістю 596,6 тисяч євро (підписант – керуючий партнер Scilla Andreko). 
  • Аналогічні договори за підписом Scilla Andreko щодо надання послуг з юридичного супроводження та представництва укладено з ОАО «Газпром» та «МVM Group».
  • В рамках договорів з «МVM Group» здійснювалось представництво інтересів афілійованих структур при будівництві «North-Stream-2». 

Оскільки нормативне регулювання надання послуг з підключення замовників до газотранспортної або газорозподільної систем регламентується лише частково, вірогідне збільшення потреби у юридичному представництві ТОВ «Оператор ГТС України» або ряду операторів газорозподільних систем. З метою його забезпечення можуть бути проведені закупівлі вказаних послуг, за аналогією з закупівлями НАК «Нафтогаз».

Аналіз Проекту Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи» (№4578-1 від 29.01.2021)

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ