Прогнозний аналіз проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії»

Прогнозний аналіз проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії»

(Проєкт підготовлений Міністерством енергетики України)

Згідно з офіційною позицією Міністерства енергетики законодавча ініціатива створена на виконання пункту 9.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої Постановою КМУ від 12.06.2020 № 471, та виконання заходів зі стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, передбачених «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року». Використання технологій СНЕ — перспективний крок для забезпечення додаткових маневрових потужностей енергосистеми України, оскільки потреба в додаткових балансуючих потужностях гостро проявилась на тлі неспроможності забезпечення ресурсами основної балансуючої потужності — вугільної генерації.

Незважаючи на стратегічну важливість законодавчої ініціативи, а також необхідність введення в чинне законодавство додаткових механізмів та способів контролю за енергетичною сферою, ініціатор проєкту закону створює унікальні механізми ручного впливу на ринок електричної енергії, що йде у розріз із позицією України щодо імплементації європейської системи діяльності ринку електроенергії. Аналіз запропонованих змін виявив ряд механізмів впливу на ключових суб’єктів ринку електричної енергії (НЕК «Укренерго»). Окремі нововведення запроваджується в інтересах, наприклад, монополістичних приватних генерацій, найбільшою з яких є ДТЕК ВДЕ — частина енергетичного холдингу, в операційній площині якого присутні вугільні генерації, інтереси яких можуть бути забезпечені за рахунок участі саме ВДЕ-сегменту.

АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЄКТУ

Проєкт закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії» вносить ситуаційні зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», оскільки запроваджується новий вид діяльності — накопичення електроенергії.

Серед запропонованих змін варто звернути увагу на наступні:

Доповнюватимуться окремі пункти ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» шляхом введення понять «оптимізація графіку споживання електричної енергії» та «покриття графіку споживання в ефективний для функціонування ОЕС спосіб» (замінить частину «максимальних (пікових) навантажень»).

Запропоновані зміни посилюють можливість «ручного управління» складовими ринку на добу наперед та балансуючого ринку на вимогу Міненерго/НКРЕКП, відповідно до необмеженого права використання «заходів із управління попитом», що також пропонується до введення проєктом.

Вносяться зміни до визначення СНЕ (п. 951): частина «…накопичення, перетворення та зберігання енергії, а також подальшого відпуску електричної енергії в систему передачі або розподілу електричної енергії або в мережі електростанції, або в мережі споживача» звужується до «…накопичення енергії».

Пропонуються нові пункти 98 та 99 — оператор СНЕ та визначення «накопичення енергії» як діяльності відповідно:

Пункт 99 визначає накопичення енергії як діяльність із відбору електричної енергії з ОЕС України або з власних електростанцій, зберігання її, у тому числі перетворення її з використанням фізичних, хімічних та інших процесів в іншу форму енергії, в якій вона може зберігатись, та подальше перетворення в електричну енергію з метою її відпуску в електричну мережу.

Це стосуватиметься усіх генерацій е/е, але найефективніше та найшвидше може бути реалізовано приватними ВДЕ-генераціями, найбільша з яких належить ДТЕК, що успішно реалізувала пілотний проєкт СНЕ у Запорізькій області.

ч. 3 ст. 5 («До повноважень КМУ у сфері електроенергетики належить…») пропонується доповнити пунктом 102, що надає право встановлення граничної вартості закупівлі послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності.

Поняття «послуги» виникло під час створення умов функціонування «зеленого» тарифу у вітчизняному законодавстві з метою приведення фінансових розрахунків до відповідності з вимогами податково-звітних документів.

Нове повноваження (використовуватиметься Міненерго) дає можливість контролювати обіг коштів оператора системи передачі, тобто НЕК «Укренерго». Повноваження закріплюється запропонованою проєктом редакцією ч. 6 ст. 29 Закону України «Про ринок електричної енергії».

ч. 2 ст. 29 («Конкурсні процедури на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом») доповнюється абзацами 2, 3 та 4, що пояснюють порядок проведення конкурсу на будівництво потужностей СНЕ.

Виходячи з тексту, розуміємо, що зміни до ч. 3 ст. 5 стосуватимуться повноважень Міненерго, а отже в ході реалізації проєктів будівництва СНЕ саме Міненерго визначатиме обсяг коштів, що сплачуватиме за СНЕ-тарифом НЕК «Укренерго», підпорядковане Міністерству фінансів України. Отже виникає «перехресне підпорядкування».

ч. 6 ст. 29 («Конкурсні процедури на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом») пропонується змінити, виклавши пункт 2 у наступній редакції: «сприяння відведенню земельної ділянки та/або виділенню майданчика, в тому числі, обладнаних відповідною інфраструктурою електричних та/або газових мереж, для будівництва нової генеруючої потужності або СНЕ».

Попередня редакція не передбачала виділення земельної ділянки/майданчику, облаштованих електричними мережами.

Згідно з діючою редакцією Закону вартість приєднання до електромереж та електрифікації ділянок сплачується в інтересах НЕК «Укренерго», а до газових мереж — в інтересах ОГТСУ.

Запропонована зміна може бути використана в інтересах представників ВДЕ сегменту, серед активів яких є і вугільні генерації (найбільша — ДТЕК).

Інший спосіб зловживання вказаною нормою — отримання контролю над майновими комплексами, що входять до переліку об’єктів малої або великої приватизації, зацікавленими особами без конкурсної процедури та за сприянням держави.

ст. 30 («Права та обов’язки виробників») пропонується доповнити абзацами, що передбачають виділення СНЕ в окремий вид діяльності, не пов’язаний із виробництвом електричної енергії. У той самий час, використання СНЕ в рамках діючих ліцензій, за умов не перевищення максимальних обсягів електричної енергії, дозволяється.

У проєктах законів, що перебувають на розгляді Верховною Радою України, присутня додаткова норма, що передбачає можливість ВДЕ-генерацій до використання СНЕ потужністю до 20 МВт без отримання ліцензій.

Введення ст. 301 («Права та обов’язки операторів СНЕ»), яка складається з 8 частин, що за своєю суттю дублюють аналогічні права та обов’язки інших суб’єктів ринку електроенергії.

Створення ч. 5 ст. 31 («Оператор системи передачі»), що забороняє ОСП (НЕК «Укренерго») володіти, розробляти та експлуатувати СНЕ.

У проєктах законів, що перебувають на розгляді Верховною Радою України, присутня норма, що передбачає можливість ОСП використовувати СНЕ потужністю до 20 МВт без отримання ліцензій у випадках повної їх інтеграції до електромереж.

Доповнення до ст. 62 («Спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії») доповнюється абзацом «спеціальні обов’язки із забезпечення розвитку генеруючої потужності покладаються на оператора системи передачі».

Вказана норма створює фінансові зобов’язання для НЕК «Укренерго» щодо сплати «послуги і забезпечення розвитку генеруючої потужності».

ПРОГНОЗ

На хвилі необхідності та невідворотності впровадження законодавчих норм щодо функціонування систем накопичення енергії до ключових законів України, що регулюють сферу енергетики, будуть введені лобістські норми, що забезпечуватимуть інтереси монополістів у ряді сегментів ринку.

Беручи до уваги наявність осіб, що забезпечують інтереси Ріната Ахметова у складі ключових державних виконавчих та законодавчих органів, передбачаємо збереження норм, що лобіюватимуть інтереси та зміцнюватимуть вже існуючі позиції ДТЕК у будь-якій редакції проєкту закону.

Єдиним державним органом-суб’єктом ринку електричної енергії, що не перебуває під контролем Міненерго, а отже позбавлений виконавчого впливу представників ДТЕК, є НЕК «Укренерго».

Законодавча норма за авторства Міністерства енергетики створює механізми контролю за діяльністю НЕК «Укренерго», котрі фактично переважатимуть над реальним контролем із боку Мінфіну, до сфери управління якого належить НЕК «Укренерго».

Впровадження норм, що вийшли з-під пера Міненерго створить «управлінську вилку», за якої Міненерго або отримає НЕК «Укренерго» під власний контроль, або де-факто здійснюватиме контроль за його господарською діяльністю, незважаючи на фактичне підпорядкування останнього.

ВДЕ-генерації — основні суб’єкти впровадження СНЕ за рахунок пріоритетних умов, закріплених чинним законодавством та проєктами змін до нього, серед яких державні гарантії оплати «послуги із забезпечення розвитку генеруючої потужності», розмір якої визначатиметься Міненерго, а сплата покладатиметься на НЕК «Укренерго».

У результаті втілення норм проєкту закону ДТЕК ВДЕ (оператор СЕС, ВЕС та СНЕ у місті Запоріжжя) гарантуватиметься виділення державних коштів за тарифами, навіть за умов цілковитої збитковості для України.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ